Browsing Tag: จุดที่สูงที่สุด

เขาพระเมิน เทรล ครั้งที่1

เขาพระเมิน ถือเป็นจุดที่สูงที่สุดในเขตตัวเมืองตาก หรืออาจเรียกได้ว่าเป็นหลังคาเมืองตาก เป็นป่าในเมือง เทรลสุดท้าทายของปี 2021 กับพื้นที่ของจังหวัดตาก ที่ได้คัดสรรสนามเทรลโดยเลือกเขาพระเมิน เนื่องจากเป็นป่าในเมืองที่มีความสวยงาม และเส้นทางเป็นลักษณะเฉพาะ ต้องใช้เทคนิคในการวิ่ง จึงถือเป็นสนามเทรลสำหรับผู้ที่ชื่นชอบความโหด และความท้าทาย เป็นเทรลกึ่งวิบากที่แนะนำว่าต้องมาลองให้ได้สักครั้งหนึ่งในชีวิต