เขาพระเมิน เทรล ครั้งที่1

เขาพระเมิน ถือเป็นจุดที่สูงที่สุดในเขตตัวเมืองตาก หรืออาจเรียกได้ว่าเป็นหลังคาเมืองตาก เป็นป่าในเมือง เทรลสุดท้าทายของปี 2021 กับพื้นที่ของจังหวัดตาก ที่ได้คัดสรรสนามเทรลโดยเลือกเขาพระเมิน เนื่องจากเป็นป่าในเมืองที่มีความสวยงาม และเส้นทางเป็นลักษณะเฉพาะ ต้องใช้เทคนิคในการวิ่ง จึงถือเป็นสนามเทรลสำหรับผู้ที่ชื่นชอบความโหด และความท้าทาย เป็นเทรลกึ่งวิบากที่แนะนำว่าต้องมาลองให้ได้สักครั้งหนึ่งในชีวิต

เขาพระเมิน ถือเป็นจุดที่สูงที่สุดในเขตตัวเมืองตาก หรืออาจเรียกได้ว่าเป็นหลังคาเมืองตาก เป็นป่าในเมือง เทรลสุดท้าทายของปี 2021 กับพื้นที่ของจังหวัดตาก ที่ได้คัดสรรสนามเทรลโดยเลือกเขาพระเมิน เนื่องจากเป็นป่าในเมืองที่มีความสวยงาม และเส้นทางเป็นลักษณะเฉพาะ ต้องใช้เทคนิคในการวิ่ง จึงถือเป็นสนามเทรลสำหรับผู้ที่ชื่นชอบความโหด และความท้าทาย เป็นเทรลกึ่งวิบากที่แนะนำว่าต้องมาลองให้ได้สักครั้งหนึ่งในชีวิต

Khao Phra Moen is considered the highest point in the downtown area of ​​Tak. Or may be called the roof of Tak Is a forest in the city 2021 Challenging Trail with Tak Areas That has selected the Trail Trail by selecting Phra Phra Monk Because it is a forest in the beautiful city And the path is unique Must use running techniques Therefore is considered as a trail for those who like the brutality And challenges Is a semi-motocross trail that recommends having to try once in your life

พิกัดจุดเริ่มต้น

วันที่จัดงาน : วันอาทิตย์ที่ 24 มกราคม 2564 
สถานที่จัดงาน : ณ เขาพระเมิน อ.เมือง จ.ตาก
จัดโดย : Take You to Run

ติดต่อสอบถาม

Event จะเริ่มในอีก

ข้อมูลงานวิ่ง

 1. เพื่อเป็นการส่งเสริมการออกกำลังกาย ในมิติของกิจกรรมการวิ่งเทรลในพื้นที่ เพื่อศึกษาธรรมชาติของป่าในเมืองที่มีความสมบูรณ์ของธรรมชาติของเมืองตาก
 2. เพื่อมีส่วนร่วมในการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน กระตุ้นเศรษฐกิจกระจายรายได้สู่ชุมชนในทุกมิติ
 3. เพื่อประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดตาก และจังหวัดใกล้เคียง ให้นักวิ่งและประชาชนทั่วไปได้รู้จักอย่างกว้างขวาง
 4. เพื่อเป็นการชักชวน และเชิญชวนให้นักกีฬา นักวิ่งได้ร่วมกันสร้างการมีส่วนร่วมในการรณรงค์ให้หยุดการเผาป่า และสนับสนุนให้มีการสร้างฝาย นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้อนุรักษ์ผืนป่าด้วยการงดใช้พลาสติกในเขตป่าอนุรักษ์ เพื่อเป็นการรักษาผืนป่าให้คงความสวยงามอยู่คู่เมืองตากต่อไป

Objective

 1. To promote exercise In the dimension of the trail running activities in the area To study the nature of the forest in the city that has the integrity of the nature of Tak
 2. To participate in community tourism promotion Stimulate the economy, distribute income to communities in every dimension
 3. To promote tourist attractions in Tak Province And nearby provinces For runners and the general public to know widely
 4. To persuade And invite athletes Runners have created an active participation in the campaign to stop burning forests. And support the construction of dams In addition, it also encourages the conservation of forests by refraining from using plastics in conservation forests. In order to preserve the forest to remain beautiful in the Tak city.

รับเบอร์วิ่ง, เสื้อที่ระลึก และบรรยายเส้นทางการแข่งขัน (ทุกระยะ)
RACE PACK COLLECTION AND BRIEFLING (all categories)

 • สำนักสงฆ์เขาพระเมิน อ.เมือง จ.ตาก
 • วันเสาร์ที่ 23 มกราคม 2564  เวลา 13.00 – 18.00 น. รับเบอร์วิ่ง, เสื้อที่ระลึก
 • วันเสาร์ที่ 23 มกราคม 2564  เวลา 17.00 – 18.00 น. บรรยายเส้นทางการแข่งขัน

Khao Phra Moen Monastery, Mueang District, Tak Province

 • Date: January 23th, 2021     Time: 01:00 pm – 06:00 pm     Race pack collection

               January 23th, 2021     Time: 05:00 pm – 06:00 pm     Race briefing       

Note: Participants who are unable to personally pick up their race pack can authorize someone to pick up on their behalf 

 

สถานที่จัดงาน จุดปล่อยตัวและเส้นฟินิชเชอร์ RACE VENUE (start and finish line)

 • วันแข่งขัน : วันอาทิตย์ที่ 24 มกราคม 2564
 • เขาพระเมิน อ.เมือง จ.ตาก

 

ประเภทและค่าสมัคร RACE CATEGORY AND ENTRY FEE 

Family Trail   

 • 3 กม.(km) THB 450
 • ได้รับเสื้อวิ่ง, ผ้าคาดศีรษะ, เหรียญรางวัล
 • Receive shirt, headband, medal.
 • ความสูงสะสม (Evaluation gain)    72  เมตร(m)     (2 ชม.hr)

Special Trail

 • 8 กม.(km)  THB 500
 • ได้รับเสื้อวิ่ง, ผ้าคาดศีรษะ, เหรียญรางวัล
 • Receive shirt, headband, medal.
 • ความสูงสะสม(Evaluation gain)   252 เมตร(m)     (3 ชม.hr)

Hard Trail

 • 16 กม.(km) THB 800
 • ได้รับเสื้อวิ่ง, ผ้าคาดศีรษะ, เหรียญรางวัล
 • Receive shirt, headband, medal.
 • ความสูงสะสม(Evaluation gain)   358 เมตร(m)     (4 ชม.hr)

VIP  VIP Trail                    

 • THB 1,500
 • สามารถเลือกระยะได้ ได้รับเสื้อวิ่ง, ผ้าคาดศีรษะ, เหรียญรางวัล, ถ้วยเกียรติยศ
 • VIP can choose the desired distance. Receive shirt, headband, medal and trophy.

รายละเอียด เงินรางวัล ถ้วยรางวัล  PRIZE AND AWARDS

3 กม.(km)      Family Trail

 • ประเภท Overall 5 รางวัล ชาย-หญิง พร้อมถ้วยเกียรติยศ
 • Top 10 overall male and female will receive trophies

8 กม.(km)     Special Trail          

 • ประเภทรุ่นอายุ แบ่งเป็น 10 รางวัล ชาย-หญิง (Age group, divided into 10 awards, male-female)
 • 16-29 ปี, 30-39 ปี, 40-49 ปี,50-59 ปี, 60 ปีขึ้นไป (16-29 years, 30-39 years, 40-49 years, 50-59 years, 60 years or more)
 • ประเภทละ 10 รางวัล (10 types of prizes)

16 กม.(km)   Hard Trail          

 • ประเภทรุ่นอายุ แบ่งเป็น 10 รางวัล ชาย-หญิง (Age group, divided into 10 awards, male-female)
 • 16-29 ปี, 30-39 ปี, 40-49 ปี, 50-59 ปี, 60 ปีขึ้นไป (16-29 years, 30-39 years, 40-49 years, 50-59 years, 60 years or more)
 • ประเภทละ 10 รางวัล (10 types of prizes)
 
 

ค่าลงทะเบียนรวมบริการดังนี้

 • หมายเลขประจำตัวนักวิ่ง
 • ประกันอุบัติเหตุ (สำหรับผู้ที่สมัครบนช่องทางออนไลน์เท่านั้น)
 • เสื้อแข่ง (ได้รับทุกคนในวันรับเบอร์วิ่งตามประกาศ ไม่มีบริการจัดส่งทางไปรษณีย์)
 • เหรียญที่ระลึก (เฉพาะผู้ที่เข้าเส้นชัยตามเวลาที่กำหนด และ ทำถูกต้องตามกฎการแข่งขันเท่านั้น

THE REGISTRATION FEE includes the following:

   Bib number

   Accident Insurance

   Event t-shirt (to receive on the day of bib pickup; no delivery by mail)

   Medal (exclusively for runners who complete the race in time and followed all the rules and regulations)

 • นักวิ่งจะต้องลงทะเบียนการแข่งขันผ่านทางออนไลน์ตามประกาศเท่านั้น
 • ไม่อนุญาตให้ผู้อื่นมาวิ่งแทน ผู้เข้าร่วมการแข่งขันจะต้องมีชื่อตรงกับชื่อตอนสมัครเท่านั้น
 • การลงทะเบียนสามารถส่งมอบให้บุคคลอื่นและ/หรือ สามารถเปลี่ยนชื่อได้ภายในวันเปิดรับสมัครทางออนไลน์บนเว็บไซต์เท่านั้น โดยมีค่าธรรมเนียมในการเปลี่ยน100 บาท(ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะนักวิ่งที่สมัครบนเว็บไซต์ www.takeyoutorun.com)
 • ไม่สามารถขอเงินคืนได้ทุกกรณี
 • ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องวิ่งโดยใช้เบอร์วิ่งของตัวเองเท่านั้น กรณีที่ตรวจพบว่าไม่ได้ใช้เบอร์วิ่งของตัวเอง กรรมการการแข่งขันมีสิทธิ์ให้ออกจากการแข่งขันและปรับให้disqualify โดยทันที

REGISTRATION

 • Runners have to register online on the website. www.takeyoutorun.com 
 • It is allowed to transfer an existing registration to someone else or change the name of the participant. A fee of THB 100 will apply for a name change.
 • All fees are non-refundable under any circumstances.
 • Participants must compete with their own bib only. If not, event staff can forbid the participant to continue the race and disqualify him/her immediately.
 • ผู้เข้าร่วมแข่งขันต้องมีอายุ 16 ปีขึ้นไปโดยผู้เข้าแข่งขันอายุ 16 และ 17 ปี ต้องกรอกแบบฟอร์มการได้รับอนุญาตจากผู้ปกครองเท่านั้น
 • รายการของ Take You to Run ไม่เรียกร้องใบรับรองแพทย์ ขอให้ผู้สมัครทำความเข้าใจในประเภทกีฬาที่ตนเองเลือก การวิ่งเทรลเป็นกีฬาที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ ผู้สมัครได้พิจารณาโดยการไตร่ตรองอย่างถี่ถ้วนและยินดีร่วมกิจกรรมในครั้งนี้โดยสมัครใจ

REQUIREMENTS FOR REGISTRATION

 • Participants must be aged 16 years or older and contestants aged 16 and 17 must fill out a form with parental permission only
 • As this race, organized by “Take You to Run” does not require a medical certificate, participants are asked to please understand and accept the risks of accidents that can be caused by the race. To be able to enjoy the race, it is also recommended for participants to practice regularly.
 • แนะนำให้ผู้เข้าร่วมแข่งขันควรมาถึงจุดปล่อยตัว2 ชั่วโมง ก่อนเริ่มการแข่งขัน
 • อุปกรณ์บังคับ จะต้องนำติดตัวกับผู้เข้าร่วมแข่งขันด้วย ในระหว่างการแข่งขัน และแสดงอุปกรณ์บังคับนี้ในวันลงทะเบียน
 • ทีมงานมีสิทธิ์สุ่มตรวจอุปกรณ์บังคับตลอดระยะเวลาการแข่งขัน
 • เบอร์วิ่งจะต้องสวมไว้ทางด้านหน้าของร่างกาย และจะต้องมองเห็นได้ตลอดเวลาในช่วงระหว่างการแข่งขัน
 • ผู้เข้าร่วมแข่งขัน จะต้องมีขวดน้ำหรือเป้น้ำเป็นของตัวเอง รายการไม่มีแก้วน้ำให้บริการตลอดการแข่งขัน รวมถึงบริเวณลานจัดกิจกรรม
 • ผู้เข้าร่วมแข่งขันที่ไม่สามารถมาถึงได้ตามเวลาที่กำหนด จะถูกพิจารณาเป็นการวิ่งไม่สมบูรณ์(DNF – Did Not Finish)
 • การทิ้งขยะเป็นสิ่งต้องห้าม หากทีมงานพบเห็น หรือมีการร้องเรียนที่มีหลักฐานชัดเจน จะถูกตัดสิทธิ์ออกจากการแข่งขันทันที
 • ทางรายการไม่อนุญาตให้ผู้เข้าแข่งขันใช้ยานพาหนะขับเคลื่อนชนิดใด ๆ หากพบเห็นจะถูกตัดสิทธิ์ออกจากการแข่งขันทันที เว้นแต่ได้รับบาดเจ็บ หรือผู้เข้าร่วมแข่งขันได้ตัดสินใจออกจากการแข่งขัน
 • ผู้เข้าแข่งขัน ผู้ติดตามและทีมงาน จะต้องประพฤติปฏิบัติโดยมีมารยาท มีระเบียบแบบแผน และมีความเป็นนักกีฬาตลอดเวลา ไม่อนุญาตให้ผู้เข้าร่วมแข่งขันเปลือยวิ่งโดยเด็ดขาด
 • ผู้เข้าร่วมแข่งขัน ไม่จำเป็นต้องเข้าร่วมฟังบรรยาย แต่ต้องอ่านระเบียบ รายละเอียดต่าง ๆ บนเว็บไซต์ หากเกิดข้อโต้แย้ง ทางรายการขอปฏิเสธข้อร้องเรียนทุกกรณี เพราะถือว่าผู้เข้าแข่งขันรับทราบระเบียบโดยทั่วกัน

GENERAL RULES

 • Participants are encouraged to arrive at the starting point 2 hours prior to the start time of the race. 
 • Mandatory equipment will be checked upon registration and must be carried with each participant throughout the entire race.
 • The organizing team reserves the right to conduct an on-site check of mandatory equipment at any time during the race.
 • The race bib has to be placed on the chest and visible throughout the entire race.
 • Participants are responsible for bringing their own water bottle or hydration pack as no water cups will be provided at the venue or on the race route.
 • Participants who cannot proceed to the finish line within the time limit will be considered as Did Not Finish (DNF).
 • Littering is prohibited. Any participant caught littering on the trail is subject to immediate disqualification.
 • Participants are not allowed to use any types of vehicles. Any participant caught doing so is subject to immediate disqualification. Vehicles can only be used in case of injuries or in the case that the participants decide to quit the race.
 • Participants, support crews, and the organizing team must behave appropriately and respectfully towards others at all times. It is strictly prohibited for participants to race naked. 
 • It is not mandatory for participants to attend the race briefing, but to read and accept the rules and conditions on www.takeyoutorun.com. The organizing team will accept no complaints, assuming that participants understand acknowledge and accept all the rules and regulations of the event.
 • ผู้เข้าแข่งขันระยะไกล (16 กม.) จะต้องสวมใส่เป้น้ำ พร้อมอุปกรณ์บังคับ หากตรวจพบว่าผู้เข้าแข่งขันไม่มีเป้น้ำ ทางรายการต้องขอให้หยุดวิ่งจนกว่าจะหาเป้น้ำได้
 • การโกงด้วยวิธีการใด ๆ ก็ตามจะถูกปลดออกจากการแข่งขันโดยทันที
 • ผู้อำนวยการจัดการแข่งขันมีอำนาจ ในการเพิ่มกฎข้อบังคับต่าง ๆ ได้ในระหว่างการแข่งขันอันเนื่องมาจากเหตุขัดข้อง เหตุการณ์ไม่คาดคิด หรือ เหตุผิดปกติต่าง ๆ เพื่อวัตถุประสงค์ที่จะรักษาการแข่งขัน หรือมีความจำเป็นเพื่อให้การแข่งขันสำเร็จเสร็จสิ้นไปได้ด้วยดี หรือดำเนินการได้อย่างต่อเนื่อง ผู้อำนวยการจัดการแข่งขันมีสิทธิ์สำหรับทุกกฎระเบียบ การตีความ หรือบังคับใช้คำตัดสินของผู้อำนวยการจัดการแข่งขันถือเป็นที่สิ้นสุด
 • ยากระตุ้นต่าง ๆ ไม่อนุญาตให้ใช้ระหว่างการแข่งขัน หากพบจะต้องถูกปลดจากการแข่งขันโดยทันที
 • ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน จะต้องรับทราบกฎข้อระเบียบเหล่านี้ทุกประการ
 • ไม่อนุญาตให้มีPacer ในทุกกรณี
 • อนุญาตให้นักวิ่งรับความช่วยเหลือจากผู้ติดตามได้เฉพาะจุดบริการที่กำหนดเท่านั้น
 • ไม่อนุญาตให้นักวิ่งรับความช่วยเหลือระหว่างเส้นทางการแข่งขัน

REGULATIONS

 • Participants must carry a hydration pack and all mandatory equipment with themselves. If not, event staff can forbid the participant to continue the race immediately. The participant can race again only when having a hydration pack.
 • Any form of cheating will result in immediate disqualification.
 • The event organizer reserves the right to implement additional rules during the competition in case of unexpected or disruptive events, in order to preserve the competition or to allow the competition to continue until the end with the least interruption possible. The event organizer reserves all rights regarding the rules and the interpretation, and to enforce the decision of the event organizer. 
 • The use of any types of performance-enhancing drugs is prohibited throughout the competition. Any participant caught using one is subject to immediate disqualification.
 • The participation in the race implies the acceptance of these rules and regulations.
 • Participants are not in any case allowed to have a pacer.
 • No support is allowed on the course at any time. This can lead to disqualification of the participant.
 • ในกรณีถอนตัว ผู้เข้าร่วมแข่งขันหรือผู้ติดตามจะต้องแจ้ง ผู้อำนวยการการแข่งขัน ที่จุดปฐมพยาบาลที่ใกล้ที่สุดในทันที แจ้งชื่อ เหตุผลในการถอนตัว เวลาที่ทำการถอนตัว
 • ไม่มีสวัสดิการใด ๆ ทั้งสิ้นสำหรับการ ผิดเวลา หรือ ระยะทาง อันเนื่องมาจากการหลงทาง

 

COMPETTITION WITHDRAWAL

 • The participant wishing to withdraw from the competition or his/her support crew must communicate the withdrawal to the event organizer at the closest first aid station, and provide them with the name of the participant, reason, and time of withdrawal.
 • No service will be provided in the event that participants are lost during the race, resulting in late arrival or wrong distance.

สำหรับนักวิ่งระยะ 16(Hard trail)  (ตรวจอุปกรณ์บังคับวันรับเบอร์วิ่ง)

 • เป้น้ำ หรือ ขวดบรรจุน้ำ (ไม่บังคับปริมาณ)
 • แก้วน้ำพกพา
 • โทรศัพท์มือถือ
 • นกหวีด

สำหรับนักวิ่งระยะอื่น ๆ ไม่มีอุปกรณ์บังคับ แนะนำให้เตรียมอุปกรณ์ใส่น้ำ เช่น เป้น้ำ โดยคำนวณจากการบริโภคแต่ละบุคคล(1-1.5 ลิตร), แก้วน้ำพกพา

หมายเหตุ แก้วน้ำพกพา อนุโลมให้ใช้ถุงนิ่มแทนได้ นักวิ่งควรเตรียมแก้วน้ำมาด้วย เพื่อความสะดวกสำหรับดื่มพวกเกลือแร่ น้ำหวาน น้ำอัดลม ระหว่างเข้าจุดต่าง ๆ ในสนาม

* ไม่มีแก้วน้ำบริการในวันวิ่ง ให้นักวิ่งเตรียมมาด้วยตนเอง
**ไม่อนุญาต ให้ใช้ขวดพลาสติกแบบใช้แล้วทิ้ง (PET) ในระหว่างแข่งขัน

 

MANDATORY GEAR (16 km participants)

 1. Water bottle (except PET plastic bottle) or hydration pack
 2. Water cup
 3. Emergency whistle 
 4. Mobile phone with Thai SIM card 

PLEASE NOTE THAT we will not provide any cups at CPs and Finish Line. Please bring your own cup or bottle to protect our environment

นักวิ่งจะต้องนำหลักฐานยืนยันตัวตนอย่างใดอย่างหนึ่งให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบพร้อมกับแนบสลิปผลการแข่งขัน

 1. บัตรประชาชน
 2. ใบขับขี่
 3. พาสปอร์ต
 4. รูปถ่ายบัตรประชาชน
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัลสำหรับนักวิ่งที่มีข้อมูลไม่ตรงกับรายละเอียดที่ปรากฎบนเบอร์วิ่ง ถือว่าผิดกติกา
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัลสำหรับนักวิ่งที่วิ่งแทนผู้อื่น ถือว่าผิดกติกา
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัลสำหรับนักวิ่งที่วิ่งไม่ครบตามเส้นทางที่กำหนด ถือว่าผิดกติกา
 • การประท้วงผลการแข่งขัน สามารถทำได้ภายใน 30 นาทีหลังจากประกาศผลอย่างเป็นทางการ หากเกินกว่า 30 นาที ถือว่าการประกาศผลเป็นที่สิ้นสุด
 • การมอบรางวัล จะทำการมอบทันทีสำหรับกลุ่มหรือรุ่นอายุของผู้ได้รับรางวัลเข้าเส้นชัยที่มีการรายงานตัวครบจำนวนรางวัล
 • การรายงานตัว หากนักวิ่งไม่มารายงานตัวภายในเวลาที่กำหนด ถือว่าสละสิทธิ์ ไม่ว่ากรณีใด ๆ และลำดับถัดไปที่มีการรายงานตัวแล้ว จะถูกเลื่อนขึ้นรับรางวัล
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการจัดส่งรางวัลทางไปรษณีย์
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัลสำหรับนักวิ่งที่ไม่ปฏิบัติตามกติกาการแข่งขัน

AWARDS PRESENTATION

The winning runners can check the results from the timing system. The winners will receive an unofficial report on the results and have to present it to event staff. It is also required to present one of the following proofs of identity to the staff: 

 1. ID Card 
 2. Driving License
 3. Passport
 • We reserve the right to give prizes to only runners who have the information matching with the details appeared on BIB number. 
 • We reserve the right to not give prizes to proxy runners. 
 • We reserve the right to give prizes to runners who complete the whole running distance. 
 • Any disagreement towards the running result should be issued within 30 minutes after the official result is announced. In case doing after 30 minutes, it’s counted as invalid.
 • Prizes will be presented once all the winning runners make a confirmation.
 • We reserve the right not to deliver any prizes by mail.
 • We reserve the right not to award prizes to the runners who do not play by the rules of the competition.

Protests concerning the results of the competition must be made with 30 minutes following the official announcement of the results. After this, the final results cannot be changed.

*The event organizer reserves the right not to deliver any prizes by mail.

**The event organizer reserves the right not to award prizes to the runners whose name do not match the registration form.

***The event organizer reserves the right not to award prizes to the runners who do not play by the rules of the competition.

รูปภาพสถานที่

รายละเอียดค่าสมัคร

เหรียญรางวัล (Medal)

สมัครเข้าร่วมงานวิ่ง

 1. ดูข้อมูลประเภทการวิ่งและค่าสมัครจากเว็บไซต์
 2. ชำระเงินค่าสมัครโดยการโอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารกสิกรไทย เลขที่บัญชี 485-2-32155 ออมทรัพย์ สาขาหัวหินมาเก็จ วิลเลจ วิลาสินี โฆษิตชัยวัฒน์
 3. นำสลิปการดอนเงินมาอัพโหลดพร้อมกับการกรอกข้อมูลการสมัคร ดังขึ้นตอนต่อไปนี้

วิธีการใช้งานระบบตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าสมัคร

 1. ทำการกรอกข้อมูลเลขบัตรประจำตัวประชาชน (แบบไม่มีขีด)
 2.  เมื่อกรอกข้อมูลเลขบัตรประจำตัวประชาชนถูกต้องให้ทำการรอซักครู่ ระบบจะแสดงรายละเอียดข้อมูลขึ้นมาอัตโนมัติ 

หมายเหตุ หากไม่สามารถเข้าสู่เว็บไซต์ได้ ให้ทำการ Logout ออกจาก Email ก่อน แล้วลองกดเข้าเว็บใหม่อีกครั้ง